compassie training

Wat is (zelf)compassie?

Compassie is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Zelfcompassie gaat over vriendelijk zijn voor jezelf. Zelfs mensen die hulpvaardig en liefdevol zijn naar anderen kunnen toch behoorlijk hard, streng en negatief zijn naar zichzelf.

Zoals we ooit geleerd hebben om op een minder positieve manier met onszelf en anderen om te gaan zo kunnen we ook leren om dat op een positieve, compassievolle wijze te doen. In deze training gaan we daarmee oefenen.

De Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.

Onderzoek toont aan dat zelfcompassie samengaat met:

  • Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen.
  • Een grotere vaardigheid met moeilijkheden om te kunnen gaan
  • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing.
  • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen.
  • Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag.
  • Effectievere emotieregulatie
  • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme.
  • Meer sociale verbondenheid.

De training MBCL is bedoeld als vervolg/verdieping als je eerder de mindfulness training hebt gevolgd. Als je moeite hebt mindfulness in je leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen dan gaat deze training je daar zeker bij helpen. Ook als je niet eerder een mindfulness training hebt gevolgd, maar je bij jezelf een sterke kritische stem herkend kan de training je veel brengen.

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.

De training wordt gegeven in Amsterdam Noord en wordt  verspreid over 8 sessies in drie maanden zodat je voldoende tijd hebt om te oefenen met wat je geleerd hebt.

Bekijk de agenda voor de volgende training

MINDFUL-MEER-button-agenda-1